เหรียญจีนโบราญ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวย มีเงินทอง

เหรียญจีนโบราญ  เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวย มีเงินทองมากมาย ถือว่าเป็นสิ่งนำโชคลาภมาให้ จึงมักสลักคำสิริมงคล ความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น

เหรียญจีนโบราญ  (กู่เฉียน)คนจีนเชื่อว่าเหรียญจีนโบราณ คือ 1 ใน สุดยอด 28 ของมงคล เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวย มีเงินทองมากมาย ถือว่าเป็นสิ่งนำโชคลาภมาให้ จึงมักสลักคำสิริมงคล ไว้บนเหรียญ ซึ่งแปลว่า ให้มีสิริมงคล สมปรารถนา หรือให้มีเงินทองเต็มบ้าน และความเจริญรุ่งเรือง นิยมนำพกติดตัวหรือวางไว้ในโต๊ะเก็บเงิน นอกจากนี้แล้ว เหรียญที่มีรูตรงกลางนี้  ยังเป็นความหมายแทนดวงตาของคน ความหมายคือความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยค่ะ