อิ่น ให้คุณด้านโชคลาภ ค้าขายดีเป็นพิเศษ เจรจาไพเราะเป็นพิเศษ

อิ่น เป็นของขลังใช้ผูกเสน่ห์ให้ผู้ที่ได้พบเห็นรักมากเอ็นดูมากหรือนิยมเป็นพิเศษ ค้าขายดีเป็นพิเศษ เจรจาไพเราะเป็นพิเศษ ให้คุณด้านโชคลาภพระคาถาบูชา  

อิ่น เป็นของขลังใช้ผูกเสน่ห์ให้ผู้ที่ได้พบเห็นรักมากเอ็นดูมากหรือนิยมเป็นพิเศษ รักพิเศษ ค้าขายดีเป็นพิเศษ เจรจาไพเราะเป็นพิเศษ และยังเชื่อกันอีกว่า อิ่น ให้คุณด้านโชคลาภ

พระคาถาบูชา  ตั้งนโม 3 จบ นะรำพึง โมคิดถึง พุทนอนมิเต็มตา ธาร้องไห้ ทุรนทุราย ยะให้มาหากู พุทโธละลวย ธัมโมละลวย สังโฆละลวย จิตติมิมิตติ เอหิ จิตตัง