สิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิม สุดยอดเครื่องรางที่ขึ้นชื่อลือชาแห่งเมืองสี่แคว

สิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิม สุดยอดเครื่องรางที่ขึ้นชื่อลือชาแห่งเมืองสี่แคว สุดยอดตำนานแห่งสิงห์สยามประเทศ ด้วยบารมีพลังพระเวทย์พุทธาคม

สุดยอดเครื่องรางที่ขึ้นชื่อลือชาแห่งเมืองสี่แคว สุดยอดตำนานแห่งสิงห์สยามประเทศ ด้วยบารมีพลังพระเวทย์พุทธาคม

คาถาบูชา  “นะ เมตตา โม กรุณา พุท ปรานี ธา ยินดี ยะ เอ็นดู มะ คือตัวกู อะ คือคนทั้งหลาย อุ เมตตาแก่กูสวาหะ นะ โม พุทธายะ” ส่วน คาถากำกับสิงห์ “ตะโตโพธิสัตโต ราชะสิงโห ตะมะหิทธิโกติ ตะมัตถังปะกาเสนโต สัตถาอาหะ” หัวใจราชสีห์ “สีหะนาทัง”