พระพุทธโสธร พระศักดิ์สิทธิ์ช่วยขจัดทุกข์ให้กับทุกคน ให้อยู่เย็นเป็นสุข

พระพุทธโสธร พระศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแปดริ้ว เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นศักดิ์ศรีมิ่งขวัญ ช่วยขจัดทุกข์ให้กับทุกคน ให้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะ

พระพุทธโสธร พระศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแปดริ้ว เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นศักดิ์ศรีมิ่งขวัญ และศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา และบุคคลทั่วไปทั่วทุกสารทิศทั้งใกล้และไกล  องค์หลวงพ่อโสธรเปรียบเสมือนเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรต้นใหญ่ ช่วยขจัดทุกข์ให้กับทุกคน ให้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะ

คาถาหลวงพ่อโสธร  ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่าคาถานี้ทุกวันจะปลอดภัย ป้องกันอันตรายทั้งปวง ร่วมเย็นเป็นสุขตลอดชีวิต อีกทั้งมีเมตตา มหานิยม นำมาซึ่งโภคทรัพย์

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสิทธุ์ ธา ทางสมุทร ยะ ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูภัยพาลวินาศสันติ