หลวงพ่อโอภาสี คาถาประจำตัวขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรักษา

คุ้มกันอันตรายดีนักแล ภูติผีปีศาจไม่กล้าใกล้เดินทางไปที่เปลี่ยว ให้หยุดภาวนาที่ต้นไม้ใหญ่หรือศาลเจ้า ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรักษาให้ปลอดภัย

หลวงพ่อโอภาสี ผู้ที่นับถือหลวงพ่อโอภาสี จะไม่พลาดคาถาประจำตัวของหลวงพ่อเป็นแน่ จะสวดอยู่กับบ้าน ก่อนออกจากบ้าน คุ้มกันอันตรายดีนักแล ภูติผีปีศาจไม่กล้าใกล้เดินทางไปที่เปลี่ยว ให้หยุดภาวนาที่ต้นไม้ใหญ่หรือศาลเจ้า ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นช่วยปกปักรักษาให้ปลอดภัย

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ

ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง