แขวนระฆังทองเหลือง หรือตั้งวัสดุที่ทำด้วยโลหะ จะเสริมดวงให้โชคดี

คนปีมะแม ถ้าจะพบความโชคร้าย อุบัติเหตุ และคดีความมาสู่ครอบครัว แนะนำให้แขวนระฆังทองเหลือง หรือตั้งวัสดุที่ทำด้วยโลหะ ควรพกอัญมณีสีขาวจะเสริมดวงให้โชคดี

แขวนระฆังทองเหลือง สำหรับคนปีมะแม ถ้าจะพบความโชคร้าย อุบัติเหตุ และคดีความมาสู่ครอบครัวและทีมงาน การแก้ไข แนะนำให้แขวนระฆังทองเหลือง หรือตั้งวัสดุที่ทำด้วยโลหะไว้ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ และควรพกอัญมณีสีขาว แวววาว เช่น เพชร เงิน ไว้ตลอดจะเสริมดวงให้โชคดีได้ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีเงินทองร่ำรวยมั่งคั่งชีวิตสงบร่มเย็นเป็นสุขค่ะ ถ้าคุณสามารถปฏิบัติไปตามนั้นคุณก็จะประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ต้องการในเรืองการเงินและทรัพย์สินอย่างแน่นอนค่ะ