สะเดาะเคราะห์ : ช่วงเบจเพส

ท่านใดที่กำลังก้าวย่างเข้าสู่เบญจเพส และอยากทำบุญสะเดาะเคราะห์ ซึ่งคนไทยมีความเชื่อกันว่า เป็นช่วงที่ราหูเข้า พระเสาร์แทรก ดังนั้น ท่านสามารถทำบุญสะเดาะเคราะห์ปลดกรรมได้ดังนี้หาเทียนใหญ่พอประมาณ ปิดทองคำแท้ อธิษฐานเป็นเทียนเสริมดวงเสริมมงคลชีวิต จัดแต่งดอกไม้ธูปเทียนภาวนา พร้อมสวดอิติปิโสนพเคราะห์  บูชาเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาดวง ของให้เรื่องร้ายกลายเป็นดี หากดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งๆขึ้นไป อาจสวดคาถาต่างๆเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของท่าน พร้อม นั่งสมาธิเป็นประจำ เมื่อท่านได้ทำดังที่ว่ามาแล้ว  ด้วยอำนาจบุญบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุ้มครองท่าน แล้วจะบันดาลให้ประสบพบแต่เรื่องที่ดีงาม