สะเดาะเคราห์ : เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่เคยได้ดีสักคน

ลูกหลานที่เกเร สอนไม่รู้ความ อาจเกิดจากการที่ท่านมักจะด่า แช่ง ทำบุญสะเดาะเคราะห์ปลดกรรมได้ดังนี้ จงรักการสั่งสมกตัญญูกตเวทิตาธรรม

สะเดาะเคราห์  สำหรับท่านใด คิดหนักกับลูกหลานที่เกกมะเรก เกเร สอนไม่รู้ความ อาจเกิดจากการที่ท่านมักจะด่า แช่ง ลูกหลานตัวเองโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจ  ดังนั้น ท่านสามารถทำบุญสะเดาะเคราะห์ปลดกรรมได้ดังนี้ จงรักการสั่งสมกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการ แจกหนังสือธรรมะเป็นประจำ เพื่อสั่งสอนคนให้เป็นคนดี และน้อมจิตอธิษฐานขอพร ว่าข้าพเจ้าขอถอนคำแช่งด่าลูกหลานทั้งมวลให้สิ่งเลวร้ายกลายเป็นดี เมื่อท่านได้ทำดังที่ว่ามาแล้ว  ผลบุญจะเกื้อหนุนให้ลูกหลานท่านประสบความสำเร็จ