ถูกหลอกลวง ไม่ทันคน ควรรักษารักษาสัจจะทำให้ชีวิตเกิดกุศล

ผู้ใดที่มักถูกหลอกลวง ไม่ทันคน ควรรักษารักษาสัจจะในสิ่งที่ดีงาม ที่ทำให้ชีวิตท่านเกิดกุศล สร้างบารมี  ตั้งสัจจะสวดมนต์ไร้ผู้คนใช้วาจาลวงหลอกคุณอีกต่อไป

ถูกหลอกลวง ผู้ใดที่มักถูกหลอกลวง ไม่ทันคน สำหรับท่านใดที่มักถูกผู้อื่นลวงหลอก มักหลงไปกับลมปากของผู้อื่นเป็นประจำนั้น เป็นเพราะท่านเคยทำกรรมชั่วทางวาจากับผู้อื่น ชอบพูดปดหมดเท็จเป้นประจำ ทำให้ในชาตินี้ เจอแต่คำลวงโลก จนท่านต้องตกหลงเป็นเหยื่อ  ดังนั้น ท่านสามารถทำบุญสะเดาะเคราะห์ปลดกรรมได้ดังนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ท่าน ควรรักษารักษาสัจจะในสิ่งที่ดีงาม ที่ทำให้ชีวิตท่านเกิดกุศล สร้างบารมี  เช่น ตั้งสัจจะสวดมนต์ทุกวัน หรือ พูดแต่เรื่องในสิ่งที่ดีงามเมื่อท่านได้ทำดังที่ว่ามาแล้ว ก็จะเกิดสิ่งที่ดีกับท่าน ไร้ผู้คนใช้วาจาลวงหลอกคุณอีกต่อไป