ทุกข์ในความรัก มีรักอันแสนเจ็บปวด ถือบวชแล้วเจริญปัญญา

ทุกข์ในความรัก รักที่แสนเจ็บปวดให้กับเจ้ากรรมนายเวร ถือบวชแล้วเจริญปัญญาเพื่อเป็นการฝึกจิตหรือปล่อยวาง เพราะรักไม่เคยทำให้ใครทุกข์ชีวิตของท่านจะดีขึ้น

ทุกข์ในความรัก สำหรับท่านใดที่ต้องทนทุกข์ในความรัก ซึ่งเหมารวมถึงรักชู้สาว รักของผู้เป็นพ่อแม่  ท่านอาจเคยสร้างรักที่แสนเจ็บปวดให้กับเจ้ากรรมนายเวรมาก่อนในอดีตชาติ ดังนั้น ท่านสามารถทำบุญสะเดาะเคราะห์ปลดกรรมได้ดังนี้ คุณจำเป็นที่จะรักษาศีล ถือบวชแล้วเจริญปัญญาให้มาก เพื่อเป็นการฝึกจิตให้ท่านรู้จักปลง หรือปล่อยวาง เพราะรักไม่เคยทำให้ใครทุกข์ แต่หากท่านเองที่ไม่รู้จักปล่อยวาง มีแต่ปรารถนาที่อยากจะรู้จักครอบครองก่อให้เกิดเหตุแห่งทุกข์ได้ เมื่อท่านได้ทำดังที่ว่ามาแล้ว ชีวิตของท่านจะดีขึ้น หมดทุกข์หมดโศก มีความหวังในการที่จะก้าวต่อไป