ราหูเคลื่อนครอบงำ ทำบุญสะเดาะเคราะห์ กราบไหว้สักการะ

ราหูเคลื่อนครอบงำ สามารถทำบุญสะเดาะเคราะห์ได้ดังนี้วัดสามพระยา วัดบางขุนพรหม อยู่เขตพระนคร จงกราบไหว้สักการะ เป็นพระ ประจำวันของคนที่เกิดวันอังคาร

ราหูเคลื่อนครอบงำ หากวันใด ดวงของคุณหม่นหมอง ด้วยราหูเคลื่อนครอบงำ ดังนั้น ท่านสามารถทำบุญสะเดาะเคราะห์ได้ดังนี้วัดสามพระยา หรือ วัดบางขุนพรหม อยู่เขตพระนคร จงกราบไหว้สักการะ เป็นพระ ประจำวันของคนที่เกิดวันอังคาร เป็นตัวแทนของการขจัดความมัวเมาลุ่มหลงเห็นผิดเป็นชอบด้วย