หลวงพ่อปู่ เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ

นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ ตามตำนานก่อนที่สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทจะทรงออกรบ พระองค์จะเสด็จมาสักการะพระประธานในพระอุโบสถ

หลวงพ่อปู่ เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิมาก ตามตำนานกล่าวว่า  ก่อนที่สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทจะทรงออกรบ พระองค์จะเสด็จมาสักการะพระประธานในพระอุโบสถของวัดชนะสงคราม และทรงได้ชัยชนะในสงครามทุกครั้ง การไปกราบไหว้ ให้บนบานด้วยพวงมาลัยมะลิสด หมากพลู และทองคำเปลว ส่วนการบนบานนัั้นให้ทุกท่านตั้งจิตให้บริสุทธิ์แล้วรำลึกถึงหลวงพ่อปู่ ซึ่งมีความปรารถนาจะให้ช่วยสิ่งใดก็บอกไป เมื่อสำเร็จสมปรารถนาแล้วก็สมควรมาแก้บน

 

 

เครื่องสักการะ สำหรับไหว้พระประธานในโบสถ์ ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอกเครื่องสักการะ สำหรับไหว้รูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ ธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก