พระคาถาพระปัจเจกะโพธิ โปรดสัตว์ หลวงพ่อปาน วัดบางนม

พระคาถาเรียกทรัพย์ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค สวดภาวนาเป็นประจำ จะทำให้มีโชคลาภเงินทอง ทำมาค้าขึ้น สวด 3, 5, 7, 9 จบ ก่อนนอน, ตื่นนอน, หรือตอนจบข้าวใส่บาตร,

พระคาถาเรียกทรัพย์ หรือ พระคาถาพระปัจเจกะโพธิ โปรดสัตว์ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโคพระคาถาบทนี้ใช้สวดภาวนาเป็นประจำ จะทำให้มีโชคลาภเงินทอง ทำมาค้าขึ้น มีแต่สิ่งดีดี เข้ามาในชีวิต สวด 3, 5, 7, 9 จบ ก่อนนอน, ตื่นนอน, หรือตอนจบข้าวใส่บาตร, หรืออาราธนาพระเครื่องของหลวงพ่อปาน  ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดภาวนาว่า….

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระยะโย
วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี
วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
มานี มานะ พุทธัสสะ สวาโหม