พระคาถาบูชาหลวงปู่โอภาสี ป้องกันเหตุเภทภัยได้ครอบจักรวาล

กราบอาราธนาขอพึ่งบุญบารมีหลวงปู่โอภาสี เมตตาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นำโชคลาภให้แก่ชีวิตป้องกันเหตุเภทภัยได้ครอบจักรวาล.

พระคาถาบูชาหลวงปู่โอภาสี  กราบอาราธนาขอพึ่งบุญบารมีหลวงปู่โอภาสี เมตตาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก……

 

ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดภาวนาว่า

อิติ สุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

สวด ๓ จบ ๕ จบ ๗ จบ หรือ ๙ จบ ทุกวันพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล นำโชคลาภให้แก่ชีวิต

ป้องกันเหตุเภทภัยได้ครอบจักรวาล